Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

1.1.Wyłącznym właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.hurtowniakorab.pl jest firma Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp.J. z siedzibą w Brwinowie, ul. Pszczelińska 35A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV ydział KRS nr 0000078943, zwana dalej firmą KORAB.

Dane właściciela sklepu internetowego:

Korab Narzędzia Ścierne Koralewski, Koralewska Sp.J. 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 35 A NIP: 534-000-62-34 Regon: 010553642

Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A 60 1240 6380 1111 0000 5114 6140

tel. : +48 022 729-77-77

e-mail: sklep@hurtowniakorab.pl

Opinie klientów

 

1.2. Poprzez sklep internetowy firma KORAB prowadzi sprzedaż oryginalnych i nowych produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dotyczące dostępnych produktów zamieszczone przez sklep internetowy na stronie www.sklep.hurtowniakorab.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.), lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.

1.4. „Produktem” są wszelkie rzeczy, które Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.hurtowniakorab.pl.

1.5. Warunkiem koniecznym do dokonywania zamówień jest uprzednie założenie konta w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

1.6. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.).

1.7. Klient, podając adres e-mail w wypełnionym formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej.

2.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zna i akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia i stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych z Klientem.

2.3. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

2.4. Firma KORAB zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia i realizacji zamówienia firma KORAB informuje Klienta.

2.5. Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.hurtowniakorab.pl firma KORAB potwierdzi telefonicznie lub mailowo w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia. Firma KORAB nie realizuje zamówień, których nie udało się potwierdzić we wskazanym terminie. Zamówienie niepotwierdzone uważa się za wycofane i podlega ono automatycznie skasowaniu.

2.6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez firmę KORAB.

2.7. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego potwierdzeniem i wysłaniem po ustaleniu telefonicznym lub mailowym. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.

3. Warunki płatności

3.1. Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

a) "ZA POBRANIEM", czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.

b) "PRZEDPŁATA NA KONTO", czyli klient wpłaca kwotę za towar na konto firmy korab: Bank Pekao S.A 60 1240 6380 1111 0000 5114 6140 

c) "PŁATNOŚCI ONLINE", czyli możliwość zapłacenia poprzez Przelewy24.

d) „ODBIÓR OSOBISTY”, czyli klient osobiście odbiera towar w siedzibie firmy, adres podany w pkt. 1, w godzinach pracy: poniedziałek – piątek od godz. 8 do godz.16.30.

3.2. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności "PRZEDPŁATA NA KONTO" powinien dokonać zapłaty całości kwoty należnej z tytułu sprzedaży w terminie 7 dni o dnia zawarcia umowy. Kwota należna składa się z ceny produktu i kosztów przesyłki z zastrzeżeniem pkt 6.1. regulaminu

4.Warunki dostawy

4.1. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych.

4.2. Początkiem terminu do realizacji zamówienia przez firmę KORAB jest w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności "ZA POBRANIEM" moment zawarcia umowy sprzedaży, zaś w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności "PRZEDPŁATA NA KONTO" moment odnotowania wpływu całości kwoty należnej z tytułu sprzedaży na konto firmy KORAB.

4.3. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki w godzinach od 10 do 18.

4.4. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę za dodatkową opłatą.

4.5. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. O konieczności wydłużenia czasu realizacji firma KORAB niezwłocznie zawiadamia Klienta, podając równocześnie nowy termin realizacji zamówienia.

4.6. W sytuacji, gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

4.7. Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do siedziby lub mieszkania Klienta lub też w inne wskazane przez Klienta miejsce w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Produkty są doręczane sprawdzoną przez nas firmą kurierską GLS. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu

4.8. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką sprawdzając to na stronie GLS.

4.9. Realizacja zamówienia w sposób opisany w pkt 4 regulaminu dotyczy obszaru Polski. Zamówień do realizacji za granicą dotyczą oddzielne zasady terminowe i cenowe ustalane indywidualnie z Klientem.

5. Zasady odbioru przesyłki

5.1. Przed przybyciem kuriera Klient oczekujący na przesyłkę powinien:

a) przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości,

b) przygotować kwotę do zapłaty, jeśli w trakcie zamawiania wybrał sposób płatności "ZA POBRANIEM".

5.2. Po przybyciu kuriera Klient powinien:

a) w obecności kuriera sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,

b) pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem)

c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości

d) sprawdzić czy rzecz nie jest uszkodzona lub nie posiada innych wad fizycznych zmniejszających jej wartość.

5.3. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole należy odnotować poniższe dane:

a) informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „taśma klejąca”),

b) informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)

c) informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

5.4. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax'em lub pocztą) do firmy KORAB.

5.5. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przysłanego przez kuriera produktu, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do firmy KORAB.

6. Koszty przesyłki

6.1. Przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 600 zł brutto koszt przesyłki ponosi firma KORAB. Dodatkowa opłatę do paczki za usługę „ZA POBRANIEM” zawsze ponosi KLIENT.

6.2. Przy zamówienia o wartości brutto mniejszej niż 600 zł brutto koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi Klient. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy. Opłata doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo. Standardowa paczka o wadze do 20 kg kosztuje 17 zł brutto.

6.3. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłek znajdują się na stronie internetowej http://www.sklep.hurtowniakorab.pl/content/1-dostawa.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez firmę KORAB. w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu internetowego www.sklep.hurtowniakorab.pl. Na adres e-mail, który został podany w trakcie składania zamówienia zostanie wysłana prośba o dodanie opinii o zakupionych produktach. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez firmę KORAB osobom trzecim oraz innym firmom nie wchodzącym w skład firmy KORAB. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

7.2. Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów firmy KORAB a konto w sklepie internetowym www.sklep.hurtowniakorab.pl zostanie zamknięte.

8. Warunki gwarancji

Wszystkie produkty w sklepie internetowym firmy KORAB posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura ), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.

9. Odpowiedzialność sprzedawcy

9.1. Odpowiedzialność firmy KORAB jest ograniczona do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów. Firma KORAB zobowiązuje się do ich wymiany na nowe (pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków opisanych w pkt 5 regulaminu „Zasady odbioru przesyłki”.

9.2. Firma KORAB nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

9.3. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub prawne uprawniające do skorzystania z rękojmi za wady produktu, powinien o tym powiadomić firmę KORAB zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

9.4. Firma KORAB rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia jej o wadach.

9.5. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona a do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady produktu konieczny będzie zwrot produktu Klient powinien zwrócić produkt przesyłką pocztową na adres firmy KORAB w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktu.

10. Ceny i rabaty

10.1. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie polskiej

10.2. Ceny katalogowe w sklepie są cenami brutto. Na wszystkie produkty po indywidualnym ustaleniu z Klientem może być udzielony rabat, którego wielkość uzależniona jest od grupy towarowej, w jakiej się znajduje. Podczas stałej współpracy i osiągnięciu pewnego pułapu zakupów będą przyznawane stałe rabaty specjalne.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Po zawarciu umowy Klient nie może od umowy odstąpić z wyjątkiem przypadku przewidzianego w pkt 9.3. lub pkt 11.2. regulaminu oraz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

11.2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego, może od niej odstąpić bez podania przyczyn zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 w/w ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.3. Firma KORAB ma prawo z ważnych przyczyn odstąpić od umowy po jej zawarciu a przed doręczeniem przesyłki. O odstąpieniu od umowy i jego przyczynach firma KORAB zawiadamia Klienta mailowo lub na piśmie.

11.4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.sklep.hurtowniakorab.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Sklep www.sklep.hurtowniakorab.pl (firma KORAB.) nie ponosi odpowiedzialności za drobne zmiany dokonane przez producenta w kompletacji i kolorystyce.

11.5. Firma KORAB zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

11.6. Firma KORAB zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone do dnia zmiany treści regulaminu są rozpatrywane według starych zasad.

11.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

11.8. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy KORAB.